Електрически системи климатик

За да се свържете елементите на климатик система на автомобила с помощта на маркучи. Те показват много удобно, когато наличното пространство под капака се намалява до минимум.

Въпреки, че е принуден да изтърпи невероятни натоварвания, неговото положение е по-малко екстремни от тази на тръба за охлаждане на вода. Нейната основна трудност е да се устои на промените на температурата и налягането, изисквани от климатичната система. Нивото на охлаждащата течност преминава през компресора на климатика, изпарителя и кондензатора, като в същото време се променя състоянието си от течно към газ.

По време на този процес, или е под натиск и се разширява бързо. Ето защо, климатик маркуч трябва да издържат на всички тези условия. Това също трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да се намери стая наред с други устройства, без да губи своите характеристики. Идеално тръба трябва да бъде стабилна, здрава, гъвкава и еластична. В техническата терминология се нарича тръба налягане или нагряване тръба, в зависимост от условията, при които се подлагат.